On the set of The Mandalorian, season one. Photo by Melinda Sue Gordon/Lucasfilm Ltd.